Một trong những tiêu chí quan trọng để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và thịnh vượng là Văn hóa doanh nghiệp.

Được sự đồng tâm, hiệp lực của cán bộ công nhân viên, Trung tâm sản xuất Nano – NanoHub đã xây dựng thành công “Văn hóa doanh nghiệp” với các tiêu chí:

Xây dựng ngôi nhà chung cho tất cả công nhân viên

Dưới sự dẫn dắt của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Trung tâm đã và đang không ngừng nỗ lực, hoàn thiện và cùng chung tay xây dựng Trung tâm sản xuất NanoHub trở thành mái ấm, ngôi nhà to lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên.

Tạo lập môi trường làm việc thân thiện, cởi mở

Cán bộ khoa học trong trung tâm luôn xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, giúp nhau cùng tiến bộ. Điều đó được thể hiện ở những khía cạnh của Công việc như: Cán bộ lâu năm luôn sẵn sang chia sẻ kinh nghiệm với người mới vào.

Công đoàn của Trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu để mọi người cùng đoàn kết, gắn bó.

Uy tín và chất lượng

Với tiêu chí hoạt động “Chữ tín quý hơn vàng”, chúng tôi đã và đang cung cấp ra thị trường những dòng sản phẩm chất lượng và tiên tiến nhất, luôn coi trọng uy tín với khách hàng.

Phát triển bền vững dựa trên năng lực, sự sáng tạo

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, hiểu được giá trị này, Trung tâm luôn có những sách trọng dụng nhân tài, khuyến khích cán bộ công nhân viên cùng sáng tạo.

 Bên cạnh đó, Trung tâm cũng như tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên.