Vì sức khỏe cộng đồng

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng”, trung tâm sản xuất Nano – NanoHub cam kết cung cấp các dòng sản phẩm nguyên liệu Nano chất lượng, hiệu quả nhất, đáp ứng nhu cầu sức khỏe của người tiêu dùng .

Coi trọng nhân tài

Trung tâm luôn có những chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài và những chính sách, đãi ngộ chăm sóc sức khỏe cán bộ công nhân viên để giữ gìn nhân tài trong công ty.

Sáng tạo và cùng sáng tạo

Là phương châm hoạt động của Trung tâm. Để làm được điều này, Trung tâm luôn có những chính sách khuyến khích sự sáng tạo của cán bộ công nhân viên .

Hợp tác bình đẳng, uy tín và chất lượng

Là tôn chỉ mục đích hoạt động của Trung tâm. Từ khi bắt đầu thành lập, trung tâm luôn coi trọng uy tín với khách hàng và coi đó là lẽ sống còn của Trung tâm.