Ngày 27/02/2013 Trung tâm NanoHub được thành lập và xây dựng nhà máy sản xuất trên diện tích 2000m2 tại địa chỉ 36 Phùng Hưng phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Tháng 5/2014, Trung tâm đã đầu tư, mua thêm dây chuyền và trang thiết bị hiện đại để sản xuất các sản phẩm nguyên liệu Nano.

Tháng 3/2015, Trung tâm xây dựng thêm phòng nghiên cứu khoa học, nâng tổng số phòng nghiên cứu lên thành 3 phòng.

Tháng 5/2015 Trung tâm nghiên cứu thành công và chính thức đưa ra thị trường 2 dòng nguyên liệu Nano Curcumin Canxi Nano.

Hiện tại, Trung tâm đang nghiên cứu và sẽ đưa vào sử dụng nguyên liệu Nano Bạc. Nano Silic, Nano Sắt và Nano Magie, Nano Gừng.