Sự lớn mạnh và thành công của NanoHub hôm nay là thành quả từ công sức và tâm huyết của đội ngũ nhân viên là các nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư, cử nhân giàu kinh nghiệm, năng động, nhiệt huyết…

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu có trình độ cao chiếm 60%

Kỹ sư, cử nhân trẻ chiếm 40%

Với sự hoạt động của các phòng ban

Phòng tổ chức hành chính

Phòng Marketing

Phòng kinh doanh

Phòng sản xuất

Phòng kế toán

Phòng nghiên cứu

Phòng chăm sóc khách hàng

Phòng vật tư

Phòng bán hàng.